Zrealizowane projekty

PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE

Projekt realizowany w okresie: marzec 2015 – sierpień 2015 r.

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu  „Alternatywne źródła energii wraz z certyfikatem ECCC PIM13”

 

INWESTUJESZ W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ – INWESTUJESZ W SIEBIE

Projekt realizowany w okresie listopad 2013 – czerwiec 2015 r.

Każdy z uczestników wziął udział w szkoleniach:

„Kolektory słoneczne: dobór, montaż, instalacja, serwis”

„Projektowanie instalacji solarnych”

 

DROGA DO SUKCESU – NARZĘDZIA DIAGNOZUJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH,

Projekt realizowany w okresie wrzesień 2014 r.  – czerwiec 2015 r.

Uczestnicy –wzięli udział w szkoleniu z zakresu wykorzystywania nowego narzędzia przeznaczonego dla doradców zawodowych, nauczycieli realizujących zadnia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach dla dorosłych oraz pracowników jednostek oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno – zawodowe

 

WYKLUCZAMY BEZROBOCIE

Usługa obejmowała  organizację i przeprowadzenie pośrednictwa pracy .

Realizacja: listopad 2014 – czerwiec 2015 r.

 

HR – siła Wiedzy

Projekt realizowany w okresie sierpień 2013 – kwiecień 2015 r.

Uczestnicy – właściciele oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw, wzięli udział w szkoleniach:

 1. Zarządzanie zmianą
 2. Strategia zarządzania personelem
 3. Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 4. Coaching dla menedżerów
 5. Podnoszenie świadomości w zakresie korzyści ekonomicznych i społecznych płynących z wdrażania w przedsiębiorstwach rozwiązań z zakresu zarządzania środowiskowego
 6. Zarządzanie projektami
 7. Trening umiejętności menedżerskich
 8. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi w mikro i małym przedsiębiorstwie
 9. Projektowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych
 10. HR jako partner dla biznesu
 11. Motywowanie pracowników w czasach zmiany
 12. Skuteczna rekrutacja
 13. Zachowania organizacyjne – budowanie zespołów i grup
 14. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 15. Finanse dla niefinansistów menedżerów w przedsiębiorstwie
 16. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
 17. Zarządzanie czasem
 18. Zarządzanie rozwojem pracowników
 19. Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
 20. Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy
 21. Zarządzanie kompetencjami
 22. Zarządzanie wizerunkiem firmy

 

PRZEKWALIFIKUJ SIĘ- ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD

Projekt realizowany w okresie październik 2013 – marzec 2015 r.

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach do wyboru:

- Opiekun osoby starszej

- Merchandiser

- Pracownik biurowy

 

Zapewnione zostało im także wsparcie:

- Poradnictwo zawodowe

- Poradnictwo psychologiczne

- Staże

 

NOWY ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ!

Projekt realizowany w okresie marzec 2014 – marzec 2015 r.

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach do wyboru, zakończonych egzaminem i certyfikatem VCC:

- Logistyk/spedytor,

- Organizator ruchu turystycznego,

- Programowanie stron www.

 

Zapewnione zostało im także wsparcie:

- Poradnictwo zawodowe

- Poradnictwo psychologiczne

- Staże

 

SZANSA NA PRACĘ – PROGRAM WZROSTU ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA

Szkolenia:

PRACOWNIK FINANSOWO – KSIĘGOWY

Zakres tematyczny obejmował zagadnienia:

- rachunkowość jednostek gospodarczych

- podatki

- aktywa trwałe, aktywa obrotowe,

- pasywa,

- przychody

- koszty i wyniki finansowe,

- sprawozdania finansowe.

Szkolenia realizowane były w okresie: kwiecień 2014 – luty 2015

 

AKADEMIA EKOMARKETINGU DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Szkolenia:

SZKOLENIE OGÓLNE – EKOMARKETING DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ

oraz

DORADZTWO Z ZAKRESU PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW           

DORADZTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA                   

 Szkolenia i doradztwo realizowane były w okresie styczeń 2014 – grudzień 2014

 

KARIERA NA NOWYCH TORACH

Projekt realizowany w okresie styczeń 2014 – listopad 2014

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach zawodowych do wyboru:

- Doradca finansowy

-  Pracownik kancelaryjny

- Przedstawiciel handlowy

 

Zapewnione zostało im także wsparcie:

- Poradnictwo zawodowe

- Poradnictwo psychologiczne

- Staże

 

EKObiznes się opłaca

Szkolenia:

STRATEGIE PROEKOLOGICZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

oraz

DORADZTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA

Szkolenia i doradztwo realizowane były w okresie marzec – październik 2014

BUDOWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU

Projekt realizowany w okresie listopad 2013 – sierpień 2014

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach:

- Fotowoltaika w budownictwie,

- Budynki pasywne,

- Finansowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie

 

LEPSZY URZĄD

Szkolenia:

„Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem obsługi przez Internet i telefon, radzenie sobie z trudnym klientem”

„Techniki radzenia sobie ze stresem”

„Rozwijanie umiejętności interpersonalnych (pracownicy)”

„Rozwijanie umiejętności przywódczych i zarządczych kompetencji interpersonalnych pod kątem relacji z pracownikami i klientami”

„Rozwiązywanie problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych”

„Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”

„Ochrona danych osobowych oraz dostęp do informacji publicznej”

Użytki typu „b” i typu „dr”

„Gospodarka odpadami”

„ECDL start”

„ECDL Advanced – tekst”

„ECDL  Advanced  –  arkusz”

„ECDL Advanced – baza danych”

„ECDL Advanced – prezentacje”

Szkolenia realizowane były w okresie: listopad 2012 – sierpień 2014

 

 

 

AKTYWNI OD ZARAZ

Usługa obejmowała:

 • rekrutację
 • realizację dwóch bloków szkoleniowych:

- blok szkoleniowy I OPIEKUN/KA DZIECIĘCY(A)

- blok szkoleniowy II PRACOWNIK/CA OCHRONY FIZYCZNEJ BEZ LICENCJI

Realizacja: marzec 2014 – sierpień 2014 r.

 

WYSOKA JAKOŚĆ GOŚCINNOŚCI NA DOLNYM ŚLĄSKU

Szkolenia:

SZKOLENIA KOMPUTEROWE E – CITIZEN wraz z przeprowadzeniem egzaminu e-Citizen

SZKOLENIA JĘZYKOWE – JĘZYK ANGIELSKI wraz z przeprowadzeniem egzaminu TOEIC

Szkolenia realizowane były w okresie październik 2013 - maj 2014

 

ZWIEKSZ SWOJĄ KONKURENCYJNOŚĆ

Szkolenia:

PRZETWARZANIE DANYCH

OPROGRAMOWANIA

Szkolenia realizowane były w okresie kwiecień 2013 - kwiecień 2014

 

TURYSTYCZNE KWALIFIKACJE

Szkolenia:

TWORZENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO I JEGO PROMOCJA

NOWE TECHNOLOGIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Szkolenia realizowane były w okresie kwiecień 2013 - marzec 2014

 

PRZYJAZNE BUDOWNICTWO

Szkolenia:

FOTOWOLTAIKA

PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH

Szkolenia realizowane były w okresie marzec 2013 - luty 2014

 

SZKOLENIA: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM” W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI”

Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia:

- rodzaje Odnawialnych Źródeł Energii, jej źródła oraz ocena zasobów w skali kraju/województwa/regionu,

- wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła lub ogrzewania,

- wodne i powietrzne kolektory słoneczne,

- wykorzystanie ciepła powierzchniowego,

- pozyskiwanie energii geotermalnej.

Szkolenia realizowane były w okresie kwiecień – grudzień 2013 r.

 

SZKOLENIA "HANDEL PRZYSZŁOŚCI" PROWADZONE W RAMACH ŚCIEŻEK SZKOLENIOWYCH:

- Prospecting – sztuka pozyskiwania nowych klientów,

- Coaching w zarządzaniu działem sprzedaży,

- Negocjacje handlowe,

W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE DLA HANDLU”

Szkolenia realizowane były w okresie styczeń – grudzień 2013

 

 

 BUDOWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU,

 Szkolenia:

- fotowoltaika w budownictwie – pozyskiwanie energii słonecznej

 Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in.:

- zasady przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną,

- wykorzystanie energii słonecznej, magazynowanie energii elektrycznej,

- systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne,

- analizy finansowe, materiały i ich oceny,

- finansowanie instalacji PV w Polsce – programy ramowe UE,

- zabezpieczenia, projektowanie wspomagane komputerowo, symulacje pracy systemów.

Szkolenia realizowane w okresie marzec – listopad 2013 r.

 

EKO LOGISTYKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Szkolenia:

- Proekologiczne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii w branży logistyczno – spedycyjnej

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia takie jak:

- reorganizacje struktury taboru pod względem efektywnego wykorzystania,

- efektywne ustalanie częstości oraz wielkości dostaw i wydań towaru,

- obowiązujące regulacje prawne związane z przewozem towarów.

Szkolenia realizowane w okresie marzec – listopad 2013 r.

 

EKO PRZEDSIĘBIORCY

Szkolenia:

- Proekologiczne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii w branży transport i gospodarka magazynowa

- Proekologiczne rozwiązania w zakresie korzystania z odnawialnych źródeł energii w branży spedycja – logistyka

Szkolenia realizowane były w okresie marzec – listopad 2013 r.

 

„EKOBUDOWNICTWO” : SZKOLENIA „FOTOWOLTAIKA W BUDOWNICTWIE”, „BUDYNKI PASYWNE”

Szkolenia realizowane były w okresie marzec – październik 2013 r.

Zakres tematyczny szkolenia budynki pasywne obejmował następujące zagadnienia:

- bryły budynku a zapotrzebowanie na energię,

- izolacja przegród, system ogrzewania i wentylacji,

- termomodernizacja, wentylacja i rekuperacja,

- zintegrowane systemy grzewcze, odzyskiwanie ciepła z wentylacji,

- wymagania formalnoprawne, bilans korzyści.

Zakres tematyczny szkolenia „Fotowoltaika” obejmował następujące zagadnienia:

- zasady przetwarzania energii słonecznej w elektryczną,

- system fotowoltaiczny dołączony do sieci i systemy autonomiczne,

- instalacja systemów PV i monitorowanie ich pracy,

- fotowoltaika zintegrowana w budownictwie – technologia BIPV,

- magazynowanie energii elektrycznej,

- zabezpieczenie, symulacje systemów pracy.

 

 

„SZANSA NA PRACĘ”: SZKOLENIA „OPIEKUN/KA DOMOWY/A”

Szkolenia realizowane były w okresie maj – wrzesień 2013 r.

Celem szkoleń było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie opieki domowej.

 

 

AKTYWNOŚĆ PO 50-TCE, SZKOLENIA: TECHNIKI SPRZEDAŻY

Szkolenia realizowane w okresie styczeń – sierpień 2013 r.

Program szkolenia obejmował następujący zakres tematyczny:

- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznych technik sprzedaży,

- nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych z analizą potrzeb klienta,

- budowanie relacji i prezentowanie wartości dla klienta,

- rozwój efektywnych technik skutecznego komunikowania się w zależności od zaistniałej sytuacji.

 

WYKWALIFIKOWANI INFORMATYCY LUBELSZCZYZNY

SZKOLENIA:

SQL – JĘZYK DOSTĘPU DO BAZY DANYCH ORACLE + POZIOM ZAAWANSOWANY

JĘZYK SQL W BAZIE DANYCH DLA MySQL + UŻYWANIE I ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH MySQL

Szkolenia realizowane w okresie styczeń – lipiec 2013 r.

Program zajęć szkolenia SQL – język dostępu do bazy danych Oracle + poziom zaawansowany obejmował następujące zakresy tematyczne:

- język SQL,

- budowa relacyjnych baz danych,

- poznanie możliwości zaawansowanego wyszukiwania,

- zaznajomienie się z architekturą klient – serwer.

Poziom zaawansowany:

- logika trójwartościowa,

- logika CASE,

- łączenie wielu tabel,

- operatory zbiorowe,

- podzapytania,

- zapytania hierarchiczne,

- klauzula GROUP BY z ROLLUP i CUBE.

Program zajęć szkolenia - Język SQL w bazie danych dla MySQL + używanie i zarządzanie bazą danych MySQL obejmował następujące zakresy tematyczne:

- budowa relacyjnych baz danych,

- język SQL,

- poznanie możliwości zaawansowanego wyszukiwania,

- zaznajomienie się z architekturą typu klient – serwer,

- strona prawna MySQL,

- instalacja MySQL,

- łączenie się z serwerem,

- zadawanie pytań,

- tworzenie i korzystanie z baz danych,

- narzędzia GUI do zarządzania i programowania baz danych.

Ponadto realizowane było doradztwo ściśle związane ze szkoleniami zawodowymi obejmujące zakresem wykorzystanie wiedzy uzyskanej podczas szkolenia.

 

 

WYŻSZE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU

Projekt realizowany w okresie lipiec 2012 r. – lipiec 2013 r.

Uczestnicy wzięli udział w cyklu szkoleń:

 • Zarządzanie czasem
 • Elastyczne formy pracy
 • Autoprezentacja

oraz w jednym ze szkoleń:

 • Marketing i sprzedaż usług turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych
 • Budowanie produktu turystycznego
 • Dekorowanie wnętrza obiektów turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych

 

Profesjonalna organizacja przyjęć w branżach turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych

 

 

NOWA JAKOŚĆ 50+, SZKOLENIA: SZKOLENIA KOMPUTEROWE Z CERTYFIKATEM ECDL E – CITIZEN

Szkolenia realizowane były w okresie listopad 2012 r. - czerwiec 2013 r.

Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu posługiwania się narzędziami technologii i techniki informatycznej, narzędziami graficznymi, usługami w sieciach informatycznych.

 

 

„DOSKONALĄC SIEBIE – INWESTUJESZ W PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt realizowany w okresie maj 2011 – kwiecień 2013 r.

Szkolenia realizowane w ramach projektu:

Narzędzia komunikacyjne budujące skuteczne relacje z pracownikami i klientami

Sztuka argumentowania i obrony własnego zdania w codziennej pracy z pracownikami i klientami

Współpraca w zespole

Narzędzia menadżerskie

 

 

PRZEKWALIFIKOWANI NA SUKCES, SZKOLENIA: KOSMETYCZKA, KADRY I PŁACE

Szkolenia realizowane były w okresie maj 2012 r. – kwiecień 2013 r.

Zakres tematyczny szkolenia Kosmetyczka obejmował m. i. następujące zagadnienia:

- podstawy kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej,

- pielęgnacja ciała,

- podstawy wizażu, stylizacji,

- makijaż wieczorowy i ślubny,

- podstawy stylizacji paznokci.

Zakres tematyczny szkolenia Kadry i Płace obejmował m. i. następujące zagadnienia:

- podstawy prawa pracy,

- ubezpieczenia społeczne,

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- sporządzanie listy płac z wykorzystaniem programu „Excel”,

- podstawy prawne księgowości i rachunkowości,

- fakturowanie,

- rozliczanie przedsiębiorcy z otoczeniem,

- obsługa programów Symfonia Kadry i Płace i programów księgowych.

 

PROFESJONALNI 50 +

Projekt realizowany w okresie 01 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

Szkolenia realizowane w ramach projektu:

- Kompetencje miękkie pracownika biurowego

- Komputer bez tajemnic

- Profesjonalny pracownik biurowy

 

MAZOWIECKIE FORUM TRANSFERU WIEDZY

Projekt realizowany w okresie 01 stycznia 2012 do 31 stycznia 2013 r


W ramach projektu realizowane były szkolenia „Przedsiębiorczość akademicka spin out, spin off”

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

- Przedsiębiorczość akademicka-inicjowanie działalności gospodarczej

- Prawo działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego

- Księgowość, obowiązek podatkowy, controlling, finanse- Zarządzanie strategiczne, procesami, organizacjami, transferem technologii i zasobami ludzkim

- Zarządzanie marketingowe, otoczenie konkurencyjne, 5 sił Portera, macierz BCG, przewaga konkurencyjna

- Perspektywa innowacyjności, nauki i rozwoju, kaizen, cykl Deminga, TQM

- Budowa wartości dodanej, procesy usługowe i produkcyjne, budowa relacji z klientami

- Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy, etyka biznesu, rynek pracy, stosunki z pracownikami, zapewnienie równych szans, ekonomia społeczna

Ponadto realizowane było indywidualne doradztwo dla uczestników na portalu MFTW.

Ponadto w ramach projektu realizowane były seminaria pt. „Transfer wiedzy spin off/out szansą przedsiębiorczości akademickiej”, Targi przedsiębiorczości akademickiej oraz konferencja

naukowa „Synergia Nauki i Biznesu”.

 

PROFESJONALNY PARTNER TECHNICZNY

Projekt realizowany był w okresie od września 2011 r. do stycznia 2013 r.

Tematyka realizowanych szkoleń:

 

Metody lokalizacji kabli i uszkodzeń
Bezprzewodowe sieci komputerowe WLAN – topologie i protokoły transmisyjne
Wirtualne sieci prywatne – VPN
Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych – PODSTAWOWY
Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych – ZAAWANSOWANY
Pomiary w systemach telekomunikacji optycznej
Technika pomiarowa na sieci miedzianej
Obsługa i zarządzanie systemami operacyjnymi
Konfigurowanie terminali satelitarnych – warsztaty
Sieci komputerowe LAN, MAN, WLAN – warstwa fizyczna i protokoły transmisyjne
Nowoczesne systemy TCP/IP i ATM
Elementy i systemy telekomunikacji światłowodowej
Sieci następnej generacji – NGN
Projektowanie warstwy fizycznej sieci telekomunikacyjnej – 2 grupy (40 uczestników, 80 osobodni)
Projektowanie LAN
Sieci dostępowe Xpon
Szerokopasmowe sieci dostępowe
Nowoczesne technologie systemów internetowych
Technologie dostępu abonenckiego xDSL
Wprowadzanie do technologii VoIP

 

Szkolenia techniczne:

Szkolenia miękkie:

Autoprezentacja – trening umiejętności

Podstawy zarządzania projektami IT

Zarządzanie wiekiem 45 +

Szkolenia jeden na jeden:

Zindywidualizowane wsparcie poszkoleniowe dla osób 45+

 

MIKRO I MAŁA FIRMA W SIECI INTERNET

Szkolenia realizowane były w okresie październik – grudzień 2012

W ramach projektu realizowane były szkolenia „Mikro i mała firma w sieci Internet”

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

- techniczne i merytoryczne aspekty potrzebne do stworzenia i administrowania stroną www,

- posługiwanie się programami grafiki komputerowej,

- techniki marketingu i promocji z wykorzystaniem Internetu.

 

 

SZKOLENIE DLA BIBLIOTEKARZY W RAMACH PROGRAMU BIBLIOTEKA +

Szkolenie realizowane w okresie wrzesień – listopad 2012

Tematyka szkolenia:

MODUŁ I – ROZWÓJ KOMPETENCJI MENADŻERSKICH I PRZYWÓDCZYCH

MODUŁ I - ROZWÓJ OSOBISTYCH KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I PRZYWÓDCZYCH

 1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązanie sytuacji konfliktowych.
 2. Sztuka autoprezentacji. Poprawa własnego wizerunku. Wystąpienia publiczne.
 3. Efektywne zarządzanie sobą w czasie.

MODUŁ II - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

 1. Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w bibliotece.
 2. Planowanie poracy biblioteki.
 3. Public relations - kreowanie wizerunku biblioteki publicznej.

MODUŁ III - NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

 1. Tworzenie stron internetowych biblioteki, bezpieczeństwo w sieci.
 2. Wykorzystanie publikacji i prezentacji multimedialnych w bibliotece.

RZECZNICTWO

 1. 1.Funkcjonowanie biblioteki.
 2. 2.Rzecznictwo.

 

WZROST KOMPETENCJI LUBELSKIEJ BRANŻY BUDOWLANEJ

SZKOLENIA : PROJEKTOWANIE CAD/CAMZ MODUŁEM AUDYTU/CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ

                       PROJEKTOWANIE CAD/CAM Z MODUŁEM KOSZTORYSOWANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH

Szkolenia realizowane były w okresie marzec – październik 2012

 

SZKOLENIA DLA SEKTORA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, SZKOLENIA: ENGLISH BUSINESS

Szkolenia realizowane były w okresie maj/sierpień 2012

Szkolenia prowadzone były z wykorzystaniem nowatorskich technik nauki języków obcych.

Głównym celem szkolenia było rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, głównie pod kątem kontaktów biznesowych.

 

PRZĘDZALNIA KWALIFIKACJI, SZKOLENIA: „AKTYWNE TECHNIKI SPRZEDAŻY”

Szkolenia realizowane były w okresie maj/czerwiec 2012.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

- zapoznanie się ze skutecznymi technikami sprzedaży

- nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych z analizą potrzeb Klienta

- nabycie umiejętności budowania i relacji i prezentowania wartości dla klienta

- rozwój efektywnych technik skutecznego komunikowania się, w zależności od zastanej sytuacji

 

SUKCES NIE JEDNO MA IMIĘ, SZKOLENIA: KADRY I PŁACE

Szkolenie zrealizowane w okresie: maj / czerwiec 2012 r.

Tematyka zrealizowanego szkolenia:

- Stosunek pracy: umowa o pracę; powołanie, mianowanie; rodzaje umów mo pracę

- Obowiązki pracownika i pracodawcy. Czas pracy. Systemy wynagrodzeń

- Rozwiązanie umowy o pracę. Dokumentacja kadrowa w Firmie

- Umowy Cywino-Prawne i ich skutki (Umowa zlecenie, Umowa o dzieło, Telepraca i inne)

- Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia. Ochrona pracodawcy z tytułu ubezpieczeń

- Ogólne zasady rachunkowości

- Wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

- Roziczenie składek ZUS

- Posługiwanie się oprogramowaniem do rozliczeń z ZUS "Płatnik - Przekaz Elektroniczny"

- Obsługa programów płacowych

 

ŁÓDZKIE POKŁADY NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

Projekt realizowany był w okresie 2011 do 30 kwietnia 2012 r.

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

- szkolenia AutoCad

- szkolenia - język angielski - różne poziomy zaawansowania w zależności od potrzeb.

- indywidualne doradztwo zawodowe, które obejmowało identyfikację potrzeb uczestnika, poznanie słabych i mocnych stron oraz wyznaczenie ścieżki zawodowej;

-doradztwo grupowe, którego zadaniem było przełamanie psychologicznych barier powstałych na skutek utraty pracy. Uczestnicy zapoznali się z efektywnymi sposobami poszukiwania pracy, autoprezentacji i metodami radzenia sobie ze stresem.

 

NOWOCZESNA KADRA HANDLU

Szkolenia zrealizowane w okresie: styczeń 2012 r. - marzec 2012 r.

Tematyka szkoleń:

 1. Kodeks pracy w praktyce
 2. Negocjacje handlowe
 3. Wprowadzenie nowego oprogramowania
 4. Zarządzanie stoiskami działów świeżych; stoisko nabiałowe
 5. Zarządzanie stoiskami działów świeżych; stoisko mięsno - wędliniarskie
 6. Zarządzanie stoiskami działów świeżych; stoisko owocowo - warzywne

 

SPRZEDAWCA - WAŻNE OGNIWO NOWOCZESNEGO HANDLU

Szkolenia zrealizowane w okresie: październik 2011 r. - styczeń 2012 r.

Tematyka szkoleń:

 1. Zarządzanie czasem
 2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. HACCP - kolejne etapy
 5. Merchandising działów sklepowych

 

PROFESJONALNY TRENER - SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI. EDYCJA II

Szkolenie zrealizowane w okresie: pańdziernik 2011 r. - kwiecień 2012 r.

Tematyka zrealizowanego szkolenia:

Moduł 0 - Wprowadzenie do zawodu trenera

Moduł 1 - Podstawy rozpoznania i analizy potrzeb szkolenia.

Moduł 2 - Projektowanie i przygotowanie szkolenia.

Moduł 3 - Rezalizacja programu szkoleniowego.

Moduł 4 - Podstawy ewaluacji efektywności programu szkoleniowego.

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM – KOMPONENT 3

Szkolenia realizowane w okresie marzec – grudzień 2011

Tematyka szkoleń:

- Pozyskiwanie środków na ekoinwestycje – energia odnawialna z wiatru

- Pozyskiwanie środków na ekoinwestycje – energia odnawialna z odpadów

- Pozyskiwanie środków na ekoinwestycje – energia odnawialna ze słońca

- Zasady prowadzenia negocjacji społecznych związanych z realizacją inwestycji wpływających na środowisko

- Pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji proekologicznych

- Zarządzanie środowiskowe z elementami zarządzania ryzykiem, a plan marketingowy

 

SZKOLENIE DLA BIBLIOTEKARZY W RAMACH PROGRAMU "BIBLIOTEKA +"

Szkolenie zrealizowane w okresie: wrzesień 2011 r. - listopad 2011 r.

Tematyka zrealizowanego szkolenia:

MODUŁ I - ROZWÓJ OSOBISTYCH KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I PRZYWÓDCZYCH

 1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązanie sytuacji konfliktowych.
 2. Sztuka autoprezentacji. Poprawa własnego wizerunku. Wystąpienia publiczne.
 3. Efektywne zarządzanie sobą w czasie.

MODUŁ II - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

 1. Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w bibliotece.
 2. Planowanie poracy biblioteki.
 3. Public relations - kreowanie wizerunku biblioteki publicznej.

MODUŁ III - NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

 1. Tworzenie stron internetowych biblioteki, bezpieczeństwo w sieci.
 2. Wykorzystanie publikacji i prezentacji multimedialnych w bibliotece.

 

TELEPRACA - NOWA FORMA ORGANIZACJI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Szkolenia realizowane w okresie lipiec 2010 - lipiec 2011 r.

Tematyka zrealizowanych szkoleń:

- Skuteczne techniki sprzedaży w systemie telepracy

- Alternatywne formy zatrudnienia - telepraca

- Rozwiązywanie konfliktów i komunikacja w relacjach telepracownika z pracodawcą i klientami

- Komunikacja i wywieranie wpływu w elastycznym zarzadzaniu telepracownikiem

- Telepraca w twoim przedsiebiorstwie

- Elastyczne formy zatrudnienia - telepraca

- Zarządzanie czasem własnym telepracownika. 

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM - Komponent 1

Szkolenia realizowane w okresie lipiec 2010 - marzec 2011 r.

Tematyka zrealizowanych szkoleń:

- ABC ochrony środowiska w każdej firmie

- Opłaty za korzystanie ze środowiska

- Najnowsze zasady gospodarowania odpodami

- Opłata produktowa i depozytowa

- Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

- Zasady rachunkowości z uwzględnieniem podstawowych wymogów przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska.

- Zasady prowadzenia negocjacji społecznych związanych z realizacją inwestycji wpływających na środowisko.

 

FASCYNCJE ZAKLĘTE W NAUCE I BIZNESIE. Ogólnpolski program podnoszenia kompetancji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów

Projekt rezalizowany w latach 2008/2011

Działania zrealizowane w ramch projektu:

- Szkolenia Dla Koordynatorów Centrów

- Konkursy dla Gimnazjalistów

- Wykłady Pokazowe Omnibusa

Tematyka zrealizowanych szkoleń:

Nauki matematyczno-przyrodnicze:

- "W głąb subastancji i organizmów"

- "Ekologiczne azymuty"

- "W kręgu światła"

Przedsiębiorczość:

- "Gospodarka bez tajemnic"

- "Postaw na przedsiębiorczość"

- "W kręgu światła".

 

PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO       W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w okresie grudzień 2010 / kwiecień 2011.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

- utworzenie punktów 25 naboru wniosków stypendialnych na terenie wszystkich powiatów województwa podkarpackiego

- nabór wniosków stypendilnych

- ocena formalna wniosków stypendilnych

 

PRZEKWALIFIKOWANI

Projekt realizowany w okresie marzec 2010 / luty 2011

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Przedstawiciel handlowy,

- Telemarketer,

- Windykator,

- Język angielski (różne poziomy zaawansowania).

 

FIRMY RODZINNE SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Projekt realizowany w okresie sierpień 2010 / marzec 2011

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Zarządzanie i marketing w firmie rodzinnej,

- Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej,

- Zewnętrzne źródła finansowania firm rodzinnych z elementami zarządzania projektem,

- e-biznes sukcesem w firmie rodzinnej.

 

PODNIESIENIE KWALIFIKACJI KADRY TECHNICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJ. MAZOWIECKIEGO

Projekt realizowany w okresie marzec 2010 / marzec 2011

Tematy zrealizowane w ramch projektu:

- AutoCAD – poziom podstawowy – certyfikat Autodesk; AutoCAD – poziom zaawansowany - certyfikat Autodesk;

- Wprowadzenie do systemów zarządzania jakością - certyfikat SGS Polska;

- Metody i narzędzia zarządzania jakością - certyfikat SGS Polska;

- Auditor wewnętrzny ISO wg ISO 9001 - certyfikat SGS Polska;

- Auditor wewnętrzny ISO wg ISO 14001 - certyfikat SGS Polska;

- Specjalista zarządzania zmianą - akredytowana jednostka certyfikująca.

 

BUDUJEMY KOMPETENCJE - wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorstw  z branży budowlanej województwa podkarpackiego

Projekt realizowany w latch 2010 - 2011 - projekt w trakcie realizacji

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Współpraca z kontrahentami i podwykonawcami z elementami negocjacji

- Zarządzanie zmianą w warunkach kryzysu

- Zarządzanie kompetencjami kluczem do wzrostu efektywności pracowników

- Zarządzanie kontraktami

- Outsorcing pracowników i praca tymczasowa.

 

PROJEKT "SZOK" - SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM KORESPONDENCJI DLA MMSP" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 2007 - 2013.

Projekt realizowany w roku 2010

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Organizacja seminariów informacyjnych dla osób uczestniczących w pracy w procesach wspomagających systemy zarządzania w firmie oraz osób odpowiedzialnych w firmach za obieg i archiwizację korespondencji,

w tym:

- rekrutacja uczestników Seminariów

- organizacja i przygotowanie techniczme Seminariów.

 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY ELEKTRONICZNEJ

Projekt realizowany w latch 2009-2010

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku elektronicznym

- Fundusze strukturalne na lata 2007 - 2013 dla firm z sektora elektronicznego

- Aspekty techniczne wdrażania TV cyfrowej

- Aspekty techniczne wdrażania systemów WIMAX

- Wdrażanie i obsługa systemów łączności cyfrowej

- Techniczne aspekty usług łączności elektronicznej

- Techniczne aspekty wdrażania systemów identyfikacji elektronicznej

- Aspekty techniczne wdrażania naziemnej TV cyfrowej

- Ecodesign - Eliminacja substancji niebezpiecznych ze sprzętu elektronicznego

- Monter - Elektornik

 

NOWOCZESNY KOSZTORYSANT W FIRMIE BUDOWLANEJ

Projekt realizowany w 2010 roku

Zagadnienia zrealizowane w ramach projektu:

- Przepisy prawne regulujące zakres kosztorysowania robót budowlanych;

- Definicje i podstawowe pojęcia;

- Kosztorys na roboty budowlane;

- Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych – zasady i metody sporządzania według obowiązujących przepisów prawnych;

- Przedmiar/obmiar robót budowlanych;

- Kosztorys ofertowy

- Wprowadzenie do programu ZUZIA;

- Katalogi norm rzeczowych;

- Narzuty kosztorysowania;

- Określanie metody kalkulacji;

- Cenniki;

- Kosztorys – budowa struktury;

- Typy pozycji kosztorysowych;

- Praca na zestawieniach RMS;

- Eksport kosztorysu do programu Excel, Word, PDF;

- Import z innych programów do kosztorysowania

- Opracowanie przykładowego kosztorysu w programie ZUZIA - ćwiczenia.

 

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA W FIRMIE BUDOWLANEJ - IntelliCAD

Projekt realizowany w 2010 roku

Zagadnienia zrealizowane w ramach projektu:

- Podstawy pracy z programem ArCADia-IntelliCAD

- Obsługa programu (otwieranie, zamykanie projektów)

- Podstawowe narzędzia rysunkowe

- Modyfikacja elementów

- Bloki rysunkowe

- Pozostałe elementy rysunku

- Rastry

- Wydruki i podsumowanie

- Praca w obszarze papieru

- Podstawy rysunku 3D

- Zaawansowane opcje ArCADii-IntelliCAD.

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W RAMACH PROGRAMU „BIBLIOTEKA +".

Projekt realizowny w 2010 roku

Zagadnienia zrealizowane w ramch projektu:

- Organizacja, planowanie i zarządzanie biblioteką publiczną

- Możliwości pozyskiwania środków budżetowych na działalność

- Zarządzanie projektami.

 

PRZĘDZALNIA MOŻLIWOŚCI - SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenia realizowane w roku 2010

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Przedstawiciel handlowy

- Kelner / Kelnerka

 

PROFESJONALNY FINANSISTA NOWOCZESNEJ FIRMY

Szkolenia realizowane były w okresie kwiecień – wrzesień 2010

Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:

- analiza i sprawozdawczość finansowa

- zarządzanie strategiczne

- controlling

- zarządzanie płynnością i ryzykiem finansowym

- systemy informacyjne

- podatki i elementy prawa

 

NOWE KWALIFIKACE - NOWA SZANSA - kurs komputerowy ECDL e-CITIZEN

Kurs realizowany w okresie kwiecień 2010 / sierpień 2010

Tematy zrealizowane w ramach kursu:

- Komputer – elementy składowe. System operacyjny. Tworzenie dokumentów w programach.

- Podstawy internetu – przeglądarka stron www. Podstawy poczty elektronicznej. Wysyłanie i odbieranie poczty.

- Wyszukiwanie informacji – stosowanie kryteriów wyszukiwania. Kopiowanie i wklejanie tekstu oraz url ze stron www.

- Serwisy on-line. Zrozumienie istoty formularza internetowego, kontroli domen. Ankiety internetowe.

- Przeglądanie i wyszukiwanie aktualnych wiadomości: administracja, oświata, zatrudnienie, biznes. Serwisy on-line. - Formularze internetowe - przykładowe testy egzaminacyjne.

 

PLAN BIOZ - WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIRM BUDOWLANYCH

Projekt realizowany w 2010 roku

Zagadnienia zrealizowane w ramch projektu:

- ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi da zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi,

- ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w budownictwie (ćwiczenia),

- ogólna charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych wystepujących w procesie pracy w budownictwie,

- wymogi dot. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na budowie,

- podstawy prawne sporządzania planu BIOZ /dyrektywy unijne, ustawa Prawo budowlane, rozporządzenie/,

- kryteria sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wskazanie najczęściej popełnianych błędów podczas sporządzania planu BIOZ,

- prowadzenia dokumentacji budowy oraz prawnych wymagań dot. koordynacji robót budowlanych,

- ćwiczenia praktyczne – sporządzenie przez uczestników szkolenia przykładowego planu BIOZ z wykorzystaniem programu do tworzenia planu.

 

PODNIESIENIE KWALIFIKACJI KADRY TECHNICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Projekt realizowany w latach 2009 - 2010

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- AutoCAD – poziom podstawowy – certyfikat Autodesk;

- AutoCAD – poziom zaawansowany - certyfikat Autodesk;

- Wprowadzenie do systemów zarządzania jakością - certyfikat SGS Polska;

- Metody i narzędzia zarządzania jakością - certyfikat SGS Polska;

- Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakoscią wg ISO 9001 - certyfikat SGS Polska;

- Auditor wewnętrzny systemów zarządzania środowiskiem wg ISO 14001 - certyfikat SGS Polska;

- Specjalista zarządzania zmianą - certyfikat TUV NORD Polska.

 

FIRMY RODZINNE SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA ŚLĄSKU

Projekt realizowany w roku 2009

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Zarządzanie i marketing w firmie rodzinnej

- Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej

- Zewnętrzne źródła finansowania firm rodzinnych z elementami zarządzania projektem

- Informatyka i Internet w firmie rodzinnej

 

INNOWACYJNE FIRMY RODZINNE PODSTAWĄ GOSPODARKI POMORZA

Projekt realizowany w roku 2009

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Zarządzanie i marketing w firmie rodzinnej

- Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej

- Zewnętrzne źródła finansowania firm rodzinnych z elementami zarządzania projektem

- Informatyka i Internet w firmie rodzinnej

 

ROZKWITNIJ NA RYNKU PRACY

Projekt realizowany w latach 2008 - 2009

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

- Bukieciarz / Florysta

- Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

 

NOWE KWALIFIKACJE NA NOWE CZASY – ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW 45+

Projekt realizowany w latach 2008 - 2009

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

- Wykorzystanie SQL 2005

- Funkcje, triggery, procedury składowe w SQL 2005

- Komunikacja interpersonalna

- Zarządzanie projektami

- Zarządzanie czasem

- Negocjacje handlowe

- Finanse dla niefinansistów

- Techniki sprzedaży

- Zarządzanie sprzedażą

- Auto CAD poziom podstawowy

- Auto CAD poziom zaawansowany

 

BHP W BUDOWNICTWIE

Projekt realizowany w latach 2007 - 2008

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

- Szkolenie dla osób kierujących pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (pracodawcy oraz osoby zarządzające MMiŚP)

- Szkolenie dla kierowników budów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa

 

TURYSTYKA WSPÓLNA SPRAWA

Projekt realizowany w latach 2007 - 2008

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

- Promocja sieciowego produktu turystycznego – czyli pokaż siebie innym

- Prawo w turystyce – czy mam warunki do działania

- Obsługa klienta – nigdzie indziej nie jest tak ważna jak w turystyce

- Analizy marketingowe – dowiedz się czym dysponujesz

- Kupą mości panowie, czyli zarządzanie produktem turystycznym w wersji sieciowej

- Sprzedaż sieciowego produktu turystycznego – daj możliwość turystom wydania pieniędzy

- Zarządzanie projektem – najbardziej efektywna metoda wprowadzania zmian i innowacji w każdej organizacji

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Skuteczny marketing usług turystycznych

- Promocja bezpośrednia i tworzenie wizerunku firmy

- Techniki negocjacyjne, sztuka komunikowania sie

- Bezpieczeństwo w turystyce

- Prawa producentów i konsumentów w turystyce

- Ubezpieczenia w turystyce

 

WSPARCIE ROZWOJU POLSKIEO EKSPORTU

Projekt realizowany w roku 2007r

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

- Strategie wejścia na rynki krajów KTSG i KR.

- Międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe.

- Ubezpieczenia i gwarancje w obrotach zagranicznych.

- Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i zagranicznych.

- Benchmarking. Strategie rozwoju firm na rynkach międzynarodowych

- Badania rynków pod kątem oferty eksportowej.

- Przygotowanie transakcji eksportowej.

- Komunikacja interpersonalna- kształtowanie relacji biznesowych na rynkach krajowych i zagranicznych

- Negocjacje handlowe

- Realizacja kontraktu eksportowego.

- Przygotowanie i zawarcie kontraktu eksportowego.

- Finanse dla nie finansistów.

- Zarządzanie projektami.

- Charakterystyka rynku kraju KTSG i KR ( np. białoruskiego, rosyjskiego, chińskiego, kazachskiego, rumuńskiego, ukraińskiego).

 

ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY ELEKTRONICZNEJ

Projekt realizowany w latach 2006 – 2007

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

- Zarządzanie wizerunkiem firmy

- Zarządzanie zmianą

- Zarządzanie czasem

- Organizacja i planowanie MŚP

- Zarządzanie rozwojem pracowników

- Wynagradzać czy płacić?

- Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy

- Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

- Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie

- Źródła informacji marketingowej

- Zarządzanie wynikami pracy

- Zarządzanie kluczowymi kompetencjami

- Wykorzystanie XML w SQL 2005

- Różnice pomiędzy SQL 200, a SQL 2005

- Funkcje, triggery, procedury składowe w MS SQL 2005

- Logistyka jako narzędzie poprawy konkurencyjności firmy

- Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw

- Techniki stosowane w nowoczesnej logistyce

- Diagnozowanie potrzeb kadrowych i planowanie zatrudnienia

- Racjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim i ocena produktywności zatrudnienia

- Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem

- Finansowe instrumenty wsparcia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

- Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycji i metody oceny wniosku przez instytucje finansujące

- Koszty korzystania z różnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej

- Prawo celne dla firm działających w branży elektronicznej

- Zarządzanie procesem produkcyjnym

- Warsztaty z biznesplanów

- Rynek produktów elektronicznych w warunkach globalizacji

 

INWESTYCJA W KADRY

Projekt realizowany w roku 2006

Tematy zrealizowane w ramach projektu:

- Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Chcesz wiedzieć więcej na temat szkoleń?

Interesuje Cię praca w charakterze trenera lub wykładowcy? Szukasz sali szkoleniowych? Zapisz się i bądź na bieżąco.