Aktualności

Wybór oferty

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy informację o wyniku postępowania dotyczącego realizacji szkoleń zawodowych dla 60 Uczestników Projektu „Nie bądź bierny na rynku pracy”.

Oceny ofert dokonano 09.12.2016 r. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński

ul. Wojciechowska 7M

20-704 Lublin

Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia protokołu postępowania na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę (z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa). Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania należy przesłać w formie pisemnej na adres:

Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Henryka Pobożnego 14

35-617 Rzeszów

Z dopiskiem: Dotyczy projektu „Nie bądź bierny na rynku pracy” nr WND-POWR.01.02.01-30-0122/15

Chcesz wiedzieć więcej na temat szkoleń?

Interesuje Cię praca w charakterze trenera lub wykładowcy? Szukasz sali szkoleniowych? Zapisz się i bądź na bieżąco.