Budowanie postawy asertywnej wraz z elementami treningu asertywności

SZCZEGÓŁY USŁUGI:

  • Dostępność: Usługa zamknięta
  • Okres realizacji: od 12.04.2021 do 13.04.2021
  • Liczba godzin usługi: 16

Ramowy program usługi

1. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące tematu asertywności
2. Asertywność: wartości, postawa, komunikacja, strategie
3. Asertywność w relacjach interpersonalnych
4. Trening asertywnej komunikacji
5. Asertywne odmawianie w praktyce
6. Asertywne wyrażanie trudnych emocji
7. Asertywne przyjmowanie krytyki
8. Ćwiczenia w budowaniu umiejętności stawiania granic

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do umiejętnego radzenia sobie z własnymi emocjami, szacunkiem do siebie i innych, z życiem w zgodzie z własnymi wartościami, ze schematami działania i myślenia i prawami, jakie dajemy sobie i innym, a także z obowiązkami dnia codziennego w pracy zawodowej. Szkolenie to nie tylko zajęcia teoretyczne, lecz także praktyczne w formie ćwiczeń, które maja na celu uczyć asertywności krok po kroku, powtarzając i budując nowe sposoby myślenia i działania.

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik:
- opisuje zachowania asertywne i nieasertywne
- charakteryzuje i stosuje prawa asertywności
- definiuje przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych
- wykonuje opis zysków i strat będących efektem zachowań nieasertywnych i asertywnych
- stosuje techniki asertywne
- rozpoznaje przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych (dominujących/ agresywnych i uległych)
- przedstawia zyski z zachowań asertywnych i straty z zachowań nieasertywnych