Człowiek w świecie VUCA, czyli jak rozwijać w sobie odporność psychiczną w czasach zmiennych, niepewnych, złożonych i niejednoznacznych

SZCZEGÓŁY USŁUGI:

  • Dostępność: Usługa zamknięta
  • Okres realizacji: od 07.05.2021 do 13.05.2021
  • Liczba godzin usługi: 40

Ramowy program usługi:

1. Czym jest odporność psychiczna i dlaczego jest ważna?
2. Identyfikacja głównych stresorów w otoczeniu zawodowym, osobistym i w sobie
3. Model 4C odporności psychicznej, czyli 4 filary odporności psychicznej
4. Rezyliencja czyli nasze mentalne zasoby do radzenia sobie z przeciwnościami i stawiania czoła wyzwaniom na drodze do wykorzystania pojawiających się możliwości
5. Kontrola emocji
6. Niepowodzenia i przeszkody- jak sobie z nimi radzić?
7. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – skuteczna komunikacja i umiejętność
przyjmowania krytyki
8. Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić?
9. Podsumowanie szkolenia

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do radzenia sobie z wyzwaniami, stresorami i presją w obliczu zmiennych i niepewnych okoliczności w miejscu pracy jak i w życiu prywatnym. Uczy osiągania wydajności odpowiadającej własnym możliwościom niezależnie od okoliczności. Osiągnięcie zakładanych celów uczenia się pozwoli uczestnikom nabyć niezbędne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych między pracownikami, jak również między klientami i w rodzinie.

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik:
- wyznacza cele w budowaniu efektywności osobistej i podejmowaniu ambitnych zadań
- wzmacnia wiarę we własne zdolności i umiejętności radzenia sobie z emocjami
- rozwija pasję w kierunku swojej pracy
- rozwija umiejętność szybkiego dochodzenia do siebie po porażce
- dostrzega w nowych wyzwaniach szansę na rozwój
- stosuje ćwiczenia, skupienia i umiejętności oczyszczania umysłu z niepotrzebnych myśli
- rozpoznaje potrzeby ciała i relaksu
- stosuje metody wspierające zaangażowanie