Wywieranie wpływu w sprzedaży - jak finalizować sprzedaż i rozpoznawać manipulacje klientów

SZCZEGÓŁY USŁUGI:

 • Dostępność: Usługa zamknięta
 • Okres realizacji: od 15.02.2021 do 16.02.2021
 • Liczba godzin usługi: 16

Ramowy program usługi

 1. Asertywność, a wywieranie wpływu.
 2. Kluczowe zasady wywierania wpływu w sprzedaży.
 3. Techniki perswazji w wywieraniu wpływu. 
 4. Perswazja a manipulacją w sprzedaży.
 5. Słowa , zwroty i mowa ciała – wspierające wywieranie wpływu
 6. Obszary wywierania wpływu na ludzi.
 7. Jak rozpoznawać prowadzone gry ze strony klientów i odczytać ich zamiary, aby unikać manipulacji?
 8. Techniki radzenia sobie z obiekcjami i wątpliwościami.
 9. Proces sprzedaży, a skuteczne zamknięcie. Z jakich etapów się składa?
 10. Efektywne narzędzia komunikacyjne w zamykaniu sprzedaży
 11. Sygnały zakupu. Jak je wykorzystać, by sprawnie przejść do etapu zamknięcia?
 12. Zamykanie rozmowy handlowej w praktyce

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu ukształtowanie umiejętności właściwego wykorzystywania technik wywierania wpływu w procesie sprzedaży.
Po szkoleniu uczestnicy będą świadomi zaawansowanych technik wywierania wpływu. Dodatkowo, nauczą się rozpoznawać i niwelować skutki manipulacyjnych gier
klientów mających na celu np. uległość sprzedawcy czy rezygnację ze swojego stanowiska. Dzięki poznanym umiejętnościom, skuteczniej zmotywują klientów do podjęcia decyzji i szybciej sfinalizują rozpoczęte procesy sprzedaży

Efekty uczenia się

-nabycie umiejętności właściwego wywierania wpływu w procesie sprzedaży i obsługi klienta;
-poznanie skutecznych technik perswazji w wywieraniu wpływu;
-nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania manipulacji i gier stosowanych przez klientów;
nabycie umiejętności aktywnego rozpoznawania sygnałów kupna - umiejętność zastosowania we właściwym momencie procesu sprzedaży;
-poznanie technik radzenia sobie z obiekcjami i wątpliwościami klientów;
-nabycie umiejętności zminimalizowania ryzyka utraty klienta/ pomaganie mu przy podjęciu ostatecznej decyzji; 
-poznanie technik podtrzymywania kontaktu z klientem i motywowaniu go do zakupu;
-poznanie tajników skutecznej finalizacji sprzedaży.