Rola feedbacku w zarządzaniu zespołem

SZCZEGÓŁY USŁUGI:

  • Dostępność: Usługa zamknięta
  • Okres realizacji: od 24.05.2021 do 25.05.2021
  • Liczba godzin usługi: 16

Ramowy program usługi

1. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące roli feedbacku w Firmie
2. Techniki związane z udzielaniem feedbacku
3. W jaki sposób przygotować się do udzielenia feedbacku (jakie czynniki brać pod uwagę, kiedy jest dogodny czas i miejsce na sesję informacji zwrotnej)
4. Poznanie i wykorzystanie korzyści z feedbacku dla pracownika, szefa, firmy
5. Wpływ feedbacku na rozwój pracowników
6. Trening umiejętności komunikacyjnych.

Cel edukacyjny

Usługa „Rola feedbacku w zarządzaniu zespołem” przygotowuje do umiejętnego dawania i
otrzymywania informacji dotyczącej jakości pracy własnej i innych w celu wspierania rozwoju,
wzrostu motywacji i poczucia własnej wartości. Osiągnięcie zakładanych celów uczenia się pozwoli uczestnikom nabyć umiejętność stosowania różnych technik udzielania informacji zwrotnej, wypracowania indywidualnego planu działania w sytuacjach trudnych.

Efekty uczenia się

- reaguje we właściwy sposób na trudne sytuacje w zespole
- wypracowuje indywidualny plan działania w sytuacjach trudnych
- zarządza efektywnie własną pracą
- stosuje narzędzia komunikacyjne wspierające proces udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
- stosuje właściwe reakcje na pojawiające się emocje czy opór drugiej osoby
- charakteryzuje własne emocje – pozytywne i negatywne