Kontakt

WKK Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. 
Wisła ul. Jawornik 1, 43-460 Wisła

Numer statystyczny w systemie REGON: 181023791 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 8133680481

Numer KRS: 0000502073 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością