Doświadczenie

Szkolenie zawodowe sprzedawca z obsługą kasy 

Szkolenie realizowane w ramach projektu Aktywne włączenie

Okres realizacji: sierpień – listopad 2018

Szkolenie komputerowe

Szkolenie realizowane w ramach projektu Perspektywa na sukces

Okres realizacji: sierpień 2018 – styczeń 2019

Szkolenie zawodowe specjalista ds. sprzedaży oraz szkolenie zawodowe pracownik biurowy

Szkolenie realizowane w ramach projektu Akcja integracja

Okres realizacji: październik – grudzień 2018

Szkolenie zawodowe pracownik gospodarczy

Szkolenie realizowane w ramach projektu Aktywne włączenie to zatrudnienie

Okres realizacji: październik 2018

Szkolenia zawodowe z certyfikacją ICVC : technik prac biurowych z elementami marketingu   

i sprzedaży oraz obsługa klienta z elementami pracy biurowej

Szkolenie realizowane w ramach projektu Aktywni na przekór barierom

Okres realizacji: październik – listopad 2018

Szkolenia ICT

Szkolenie realizowane w ramach projektu Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu

Okres realizacji: październik 2018 – styczeń 2019

Szkolenie zawodowe pracownik biurowy

Szkolenie realizowane w ramach projektu Obudź w sobie aktywność

Okres realizacji: październik – listopad 2018

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia

Usługa realizowana w ramach projektu Pierwszy krok na ścieżce kariery

Okres realizacji: październik 2018 – wrzesień 2019

Poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną

Usługa realizowana w ramach projektu Postaw na siebie!

Okres realizacji: październik 2018 – maj 2019

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Usługa realizowana w ramach projektu Postaw na siebie!

Okres realizacji: październik – grudzień 2018

Szkolenie zawodowe pracownik biurowy z elementami księgowości; pracownik biurowy z  

elementami grafiki komputerowej; florystka

Usługa realizowana w ramach projektu Postaw na siebie!

Okres realizacji: październik 2018 – luty 2019

Szkolenie zawodowe doradca klienta

Szkolenie realizowane w ramach projektu Wejdź na ścieżkę sukcesu!

Okres realizacji: październik – listopad 2018

Szkolenie zawodowe pracownik biurowy

Szkolenie realizowane w ramach projektu Włącz się do zawodowej gry

Okres realizacji: październik 2018 – styczeń 2019

Indywidualny jobcoaching

Usługa realizowana w ramach projektu Włącz się do zawodowej gry

Okres realizacji: październik 2018 – kwiecień 2019

Szkolenie/moduł uzupełniający w zakresie ICT

Usługa realizowana w ramach projektu Aktywni zawodowo i społecznie

Okres realizacji: listopad 2018 – grudzień 2019

Szkolenie z modułu komputerowego oraz Szkolenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych

Szkolenia realizowane w ramach projektu Dobra zmiana!

Okres realizacji: listopad – grudzień 2018

Trening umiejętności społecznych

Usługa realizowana w ramach projektu Kierunek – AKTYWIZACJA !

Okres realizacji: listopad 2018 – sierpień 2020

Szkolenie zawodowe pracownik biurowy z elementami HR

Szkolenie realizowane w ramach projektu KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

Okres realizacji: listopad 2018

Szkolenie zawodowe Pracownik biurowy z logistyką

Szkolenie realizowane w ramach projektu Łap nowe wyzwania

Okres realizacji: listopad - grudzień 2018

Coaching kompetencji i umiejętności społecznych

Usługa realizowana w ramach projektu Re: integracja

Okres realizacji: listopad 2018 – maj 2019

Indywidualny jobcoaching

Usługa realizowana w ramach projektu Re: integracja

Okres realizacji: grudzień 2018 – kwiecień 2019

Szkolenie zawodowe Podstawy rachunkowości

Szkolenie realizowane w ramach projektu WykluczeNIE!

Okres realizacji: listopad – grudzień 2018

Szkolenia zawodowe Specjalista ds. ekomarketingu

Szkolenie realizowane w ramach projektu Czas na zmiany – wsparcie dla osób zwolnionych

Okres realizacji: grudzień 2018 – luty 2019

Szkolenie komputerowe ECCC

Szkolenie realizowane w ramach projektu KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

Okres realizacji: grudzień 2018

Trening kompetencji społecznych

Usługa realizowana w ramach projektu Moda na sukces społeczno – zawodowy

Okres realizacji: grudzień 2018 – luty 2020

Szkolenia z umiejętności miękkich

Szkolenia realizowane w ramach projektu Początek kariery

Okres realizacji: grudzień 2018 – marzec 2019

Szkolenia zawodowe Kadry i płace

Szkolenia realizowane w ramach projektu Początek kariery

Okres realizacji: grudzień 2018

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Usługa wykonana w ramach projektu Postaw na siebie !

Okres realizacji: grudzień 2018 – marzec 2019

Coaching wspierania równowagi rodzina – praca

Usługa realizowana w ramach projektu Aktywność na plus

Okres realizacji: styczeń – marzec 2019

Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb Uczestnika

Usługa wykonana w ramach projektu Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu

Okres realizacji: styczeń – luty 2019

Trening kompetencji społecznych

Usługa wykonana w ramach projektu Bądź KLUCZEM do LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Okres realizacji: styczeń – czerwiec 2019

Szkolenia zawodowe Specjalista do spraw sprzedaży i obsługi klienta

Szkolenia realizowane w ramach projektu Włącz swój potencjał zawodowy

Okres realizacji: styczeń – luty 2019

Szkolenie ICT

Szkolenie realizowane w ramach projektu Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu

Okres realizacji: luty – marzec 2019

Poradnictwo zawodowe

Usługa realizowane w ramach projektu Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu

Okres realizacji: luty – czerwiec 2019

Szkolenie zawodowe Profesjonalny pracownik utrzymania czystości

Szkolenie realizowane w ramach projektu Łap nowe wyzwania

Okres realizacji: luty – marzec 2019

Szkolenia zawodowe

Szkolenia realizowane w ramach projektu Włącz się! Program aktywizacji społeczno-

zawodowej

Okres realizacji: luty – maj 2019

Szkolenia zawodowe kadry i płace

Szkolenia realizowane w ramach projektu Początek kariery

Okres realizacji: luty 2019

Szkolenie pracownik biurowy oraz  szkolenie Kreator wizerunku

Szkolenia realizowane w ramach projektu Włącz kurs na zmiany

Okres realizacji: luty 2019

Szkolenie zawodowe Pracownik obsługi biurowej

Szkolenie realizowane w ramach projektu Czas zmian! Edycja II

Okres realizacji: marzec – kwiecień 2019

Szkolenie zawodowe Specjalista ds. sprzedaży

Szkolenie realizowane w ramach projektu Dzisiaj! – nigdy nie jest za późno

Okres realizacji: marzec – kwiecień 2019

Szkolenie zawodowe pracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatu

Szkolenie realizowane w ramach projektu Pierwszy krok na ścieżce kariery

Okres realizacji: marzec – kwiecień 2019

Szkolenie zawodowe pracownik biurowy oraz szkolenie przedstawiciel handlowy

Szkolenia realizowane w ramach projektu KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

Okres realizacji: kwiecień – maj 2019

Szkolenia zawodowe ICVC

Szkolenia realizowane w ramach projektu Młodzi aktywni w łódzkim

Okres realizacji: kwiecień – maj 2019

Szkolenia zawodowe Specjalista do spraw sprzedaży i obsługi Klienta

Szkolenie realizowane w ramach projektu Włącz swój potencjał zawodowy

Okres realizacji: kwiecień 2019

Trening umiejętności społecznych

Usługa realizowana w ramach projektu Włącz swój potencjał zawodowy

Okres realizacji: kwiecień 2019

Poradnictwo psychologiczne

Usługa wykonana w ramach projektu ZAPRACUJ na lepszą przyszłość!

Okres realizacji: kwiecień – czerwiec 2019

Szkolenie zawodowe Pracownik administracyjno-biurowy

Szkolenie realizowane w ramach projektu Z myślą o rodzinie

Okres realizacji: kwiecień – maj 2019

Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i znajomości praw i przywilejów osób z 

niepełnosprawnościami na rynku pracy

Usługa realizowana w ramach projektu Każdy jest potrzebny

Okres realizacji: kwiecień – maj 2019

Poradnictwo psychologiczne

Usługa realizowana w ramach projektu Otwórz się na przyszłość

Okres realizacji: kwiecień – lipiec 2019

Szkolenie zawodowe pracownik biurowy

Szkolenie realizowane w ramach projektu Otwórz się na przyszłość

Okres realizacji: kwiecień – lipiec 2019

Szkolenie zawodowe Monter urządzeń energii odnawialnej z certyfikacją zewnętrzną

Szkolenie realizowane w ramach projektu ZAPRACUJ na lepszą przyszłość!

Okres realizacji: maj – lipiec 2019

Coaching specjalistyczny

Usługa realizowana w ramach projektu Akcja REINTEGRACJA

Okres realizacji: maj 2019

Szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych 

Szkolenia realizowane w ramach projektu STOP bierności zawodowej

Okres realizacji: maj 2019

Szkolenia z umiejętności miękkich

Szkolenia realizowane w ramach projektu Szybka reakcja – przekwalifikowanie

Okres realizacji: maj 2019

Egzamin zewnętrzny ECCC

Usługa realizowana w ramach projektu Szybka reakcja  - przekwalifikowanie

Okres realizacji: maj 2019